Last Match
World Cup
2 : 1
ไทย vs ญี่ปุ่น
9.30 น. Friday 27/7/2012
สนาม Gölbaşı
Next Match

ประดิษฐ์ สุริวัฒน์

ผู้ฝึกสอน
Coach

ฝ่ายเตรียมทีม

ประดิษฐ์ สุริวัฒน์
ผู้ฝึกสอน
มงคล แหวนตราพันธ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
อิทธิพัทธ์ วิชิตนาค
ผู้ฝึกสอนด้านการรักษาประตู
อุดม เอ็นดู
ผู้ฝึกสอนด้านสมรรถภาพร่างกาย
สมบุญ อินอ่อน
เจ้าหน้าที่ทีม
มานะชัย สิทธิสาร
เจ้าหน้าที่ทีม
ชนินันท์ แย้มขวัญยืน
ล่ามภาษามือ