Last Match
World Cup
2 : 1
ไทย vs ญี่ปุ่น
9.30 น. Friday 27/7/2012
สนาม Gölbaşı
Next Match

ชนินันท์ แย้มขวัญยืน

ล่ามภาษามือ
Sign Language Interpreter

คุณชนินันท์หรือในชื่อเล่นที่ใครๆ เรียกกันว่าพี่แอน เป็นล่ามภาษามือให้กับทีมนักฟุตบอลหูหนวกไทยมานับสิบปี ไม่ว่าจะเป็นทีมฟุตบอล 11 คนหรือฟุตซอล เรียกได้ว่าร่วมบุกเบิกกับชมรมกีฬาคนพิการไทยมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้น

พี่แอนจับพลัดจับผลูเข้ามาเรียนปริญญาตรีด้านการศึกษาพิเศษ สาขาหู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย ให้ไปศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรล่ามภาษามือเพิ่มอีกหนึ่งใบที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้มีความเชี่ยวชาญภาษามือไทยเป็นอย่างดียิ่ง นอกจากนั้น พี่แอนยังมีดีกรีปริญญาโทด้านพลศึกษาอีกหนึ่งใบ

พี่แอนเป็นนักฟุตบอลของจังหวัดตรัง บ้านเกิด มาก่อน ทำให้ได้เข้ามาเป็นผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และด้วยความที่รู้ภาษามือ ทำให้สามารถดึงตัวนักศึกษาหูหนวกมาร่วมซ้อมได้ เมื่อส่งทีมไปแข่งและมีผลงานจนได้แชมป์ นักศึกษาที่พี่แอนฝึกสอนมากับมือก็ได้รับคัดเลือกเข้าทีมชาติฟุตบอลหูหนวก จนในที่สุด ความสามารถรอบด้านของพี่แอนดังไปถึงหูของประธานชมรมกีฬาคนพิการไทย คุณอนุสรณ์ พิมงา ซึ่งกำลังต้องการล่ามที่มีความรู้เรื่องฟุตบอล พี่แอนจึงได้รับการชักชวนเข้ามาร่วมในคณะผู้ฝึกสอน

ปัจจุบัน พี่แอนเป็นอาจารย์อยู่ที่หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ฝ่ายเตรียมทีม

ประดิษฐ์ สุริวัฒน์
ผู้ฝึกสอน
มงคล แหวนตราพันธ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
อิทธิพัทธ์ วิชิตนาค
ผู้ฝึกสอนด้านการรักษาประตู
อุดม เอ็นดู
ผู้ฝึกสอนด้านสมรรถภาพร่างกาย
สมบุญ อินอ่อน
เจ้าหน้าที่ทีม
มานะชัย สิทธิสาร
เจ้าหน้าที่ทีม
ชนินันท์ แย้มขวัญยืน
ล่ามภาษามือ